wróć do strony głównej
REGULAMIN

DLA NASZEGO WSPÓLNEGO BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU WSZYSTKICH PIELGRZYMÓW OBOWIĄZUJE NASTĘPUJĄCY REGULAMIN:

Bezwzględny nakaz:
- stosowania się do poleceń organizatorów i służby porządkowej pielgrzymki,
- maszerowania w zwartej grupie,
- informowania służb porząkowych o złym samopoczuciu,
- podania swoich danych osobowych na żądanie organizatorów pielgrzymki jak i służb porządkowych oraz potwierdzenia ich dokumentem,
- stosowania się do przepisów ruchu drogowego w tym ruchu pieszych po drogach publicznych.

Bezwzględny zakaz:
- palenia papierosów i picia alkoholu,
- wychodzenia pielgrzymów w czasie marszu przed znak Krzyża i znak pielgrzymki,
- wychodzenia pielgrzymów za ostatniego porządkowego,
- uczestnictwa pod wpływem alkoholu,
- przeszkadzania w przebiegu pielgrzymki,
- sprzedaży i rozdawania wszelkich artykułów w tym dewocjonaliów bez zgody organizatorów pielgrzymki,
- podjeżdżania autokarem kawałka odcinka bez wiedzy organizatorów.

IDZIEMY PRAWĄ STRONĄ DROGI W KOLUMNIE.