wróć do strony głównej
MODLITWY
Cudowny obraz Matki Bożej Królowej Polski w Wykrocie

MODLITWA ŚW. GERTRUDY

AKTY MIŁOŚCI KU CZCI BOGA OJCA

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH

LITANIA DO PRZENAJŚWIĘTSZEJ KRWI

(podyktowana przez Najświętszą Maryję Pannę i przez Nią szczególnie polecana do odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Abyś umysły i serca spoganiałej ludzkości
gruntownie odmienić raczył, – przez zasługi Najdroższej Krwi, wysłuchaj nas Panie
Abyś łaską Ducha Świętego wszystkich
poszukujących Boga oświecić raczył,
Abyś grzesznikom łaskę nawrócenia darować raczył,
Abyś grzeszników od wiecznego potępienia uchronić raczył,
Abyś diabelską moc zniszczyć raczył !
Abyś diabelską moc zniszczyć raczył !
Abyś diabelską moc zniszczyć raczył !
Abyś upadek bezbożności przyspieszyć i jej nosicieli nawrócić raczył,
Abyś wszystkim nienawiściom między narodami
i wszystkim rozłamom w rodzinach położyć kres raczył,
Abyś zniszczył panowanie złego ducha w naszym narodzie
i panowaniu Ducha Świętego drogę utorować raczył,
Abyś cierpiących w sercu pocieszyć raczył,
Abyś nam łaskę głębokiego życia wewnętrznego i
skupienia duchowego darować raczył,
Abyś nas w męstwie i nieustraszoności wobec prześladowań utwierdzić raczył,
Abyś nas codziennie od nowa duchem wybaczającej miłości przekonać raczył,
Abyś umiłowanych Oblubieńców Twojego Syna, kapłanów,
przez szczególne łaski wzmocnić raczył,
Abyś oziębłych i błądzących kapłanów Twoją łaską
z powrotem do Ciebie przyciągnąć raczył,
Abyśmy Najświętszy Sakrament znowu więcej cenili i czcili,
Abyś w duszach młodzieńczych kapłańskie i zakonne powołania obudzić raczył,
Abyś nas w prawdziwej wierze wzmocnić i utwierdzić raczył
Abyś nas szczęśliwą godziną śmierci obdarzyć raczył,
Abyś wszystkich naszych dobrodziejów i bliskich ochronić raczył.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przez zasługi Najdroższej Krwi, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przez zasługi Najdroższej Krwi, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przez zasługi Najdroższej Krwi, zmiłuj się nad nami.
W. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko
O. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusowych.
Módlmy się :
Ojcze Niebieski, przez Niepokalane i mieczem przebite Serce Maryi, ofiarowuję Ci Najdroższą Krew i Rany Jezusa Chrystusa, aby Maryja, nasza Matka starła głowę Szatana i z Archaniołem Michałem oraz ze wszystkimi Aniołami strąciła do piekła złe duchy, a wszystkie ich dzieła i plany zniszczyła, szczególnie obecnie w tej godzinie i nade wszystko w naszej ojczyźnie. Amen.

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEJ GŁOWY PANA JEZUSA

MAŁA KORONKA DO OJCA PIO