TERMINY PIELGRZYMEK 2017 r.

Każda pierwsza sobota miesiąca
07.01, 11.02, 04.03, 01.04, 06.05, 10.06,
01.07, 05.08, 02.09, 07.10, 04.11, 02.12