TERMINY PIELGRZYMEK 2016 r.

Każda pierwsza sobota miesiąca
02.01, 06.02, 05.03, 02.04, 07.05, 04.06,
02.07, 06.08, 03.09, 01.10, 05.11, 03.12