język polski język włoski
Wykrot - Kadzidło

TERMINY PIELGRZYMEK 2021 r.

02.01, 06.02, 06.03, 10.04, 01.05, 05.06,
10.07, 07.08, 04.09, 02.10, 06.11, 04.12

Ze względu na aktualną sytuację prawną, pielgrzymka do Wykrotu w czerwcu nie odbędzie się.